โซลูชั่น

การแปรรูปอาหารและปลา

สุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปปลา โดยทั่วไปแล้วดรัมมอเตอร์จะใช้สำหรับการลำเลียงและการแปรรูปในภาคส่วนเหล่านี้ ในสายการผลิต พวกเขาจะลำเลียงวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจถึงการประมวลผลที่ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ในการแปรรูปปลา ดรัมมอเตอร์ช่วยให้การทำงานราบรื่น รับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์และมาตรฐานด้านสุขอนามัย

140x140

เรามีลูกค้าจำนวนมากในอุตสาหกรรมอาหาร รวมถึง McDonald's, Nestle, MPS, Shuanghui, Holliday, Bakkavor และอื่นๆ อีกมากมาย