โซลูชั่น

การจัดเก็บและการจัดจำหน่าย

เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของโลจิสติกส์และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ระบบการจัดส่งจึงมีความจำเป็นในภาคส่วนต่างๆ ของศูนย์จัดเก็บและกระจายสินค้า ระบบเหล่านี้เพิ่มประสิทธิภาพและเร่งการขนส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานมีประสิทธิภาพตลอดห่วงโซ่อุปทาน การใช้ระบบการจัดส่งขั้นสูงช่วยให้บริษัทต่างๆ บรรลุความคุ้มค่ามากขึ้น ปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

140x140

AM200 ใช้กันอย่างแพร่หลายในด้านเหล่านี้

อีคอมเมิร์ซหลายแห่งใช้ดรัมมอเตอร์ของเราในคลังสินค้าของตน