โซลูชั่น

การผลิตและระบบอัตโนมัติ

ดรัมมอเตอร์เป็นส่วนสำคัญของสายการผลิตและอุปกรณ์อัตโนมัติต่างๆ ในการผลิตและระบบอัตโนมัติ โดยลำเลียงวัตถุดิบ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ช่วยในการประกอบและแปรรูป ดรัมมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ และความสามารถในการแข่งขันด้วยการลดต้นทุน

140x140

ดรัมมอเตอร์ทุกรุ่นสามารถใช้ในการผลิตและระบบอัตโนมัติได้ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการผลิตที่แตกต่างกัน
ดรัมมอเตอร์ของเราถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในสายการผลิตอัตโนมัติหลายแห่ง เช่น FAW TOYOTA, Fives Automation และโรงงานเครื่องจักรชาหลายแห่ง